.
 
 
  KalendariumInstruktörer TräningRörelser Utbildning Vattengympa KoltaiHistoria ProdukterLänkar Kontakt
  .

 

Historia

:: Den historiska bakgrunden

:: Antigympans historia

:: Om Liselott

  Den historiska bakgrunden
.

Antigympan historia

Antigympan har utvecklats sedan 1992 av Liselott Sjöstedt som då arbetade som traditionell gympaledare och friskvårdare. Efter att ha läst Thérèse Bertherats bok ”Kroppen har sina skäl” om antigymnastik och Birgitta Rudbergs ”Avspänning - ett sätt att leva” ändrade hon helt inriktning. Utifrån grundtankarna i dessa böcker började hon utveckla sin egen metod.

Antigympan är enkla och precisa rörelser som syftar till att göra kroppen mjuk, rörlig och mer balanserad. Antigympan framhåller vikten av att vi får utvecklas i egen takt, på egna villkor. Det är därför betydelsefullt att rörelserna instrueras utan krav och bedömningar.

Många reagerar på själva ordet anti - alltifrån väldigt positivt till väldigt negativt. Antigympan är faktiskt emot gympa, ja åtminstone om den bygger på prestation. Hos oss tränar du dig i att inte vara duktig, att inte jämföra dig med andra utan att istället lyssna till dig själv och din kropp. Det är revolutionerande i vårt samhälle där vi lätt fångas i en stressande duktighetsfälla.

Ordet anti betyder också före, som i det italienska ordet antipasto - förrätt. Antigympan förbereder kropp och sinne så att du kan få ut mer av all rörelse. Antigympan ger dig ökad kroppsmedvetenhet och hjälper dig att via rörelser hitta nya vanor som ger dig en mer balanserad kropp. Rörelserna, som bygger på att man efter egen förmåga hela tiden tar hänsyn till helheten, alla musklers samspel, är i sig revolutionära.

I början av 1900-talet upptäckte den tyska gymnastikläraren Elsa Gindler betydelsen av att förutsättningslöst iaktta sig själv för att ge kropp och sinne möjlighet att återställa sin ursprungliga balans. Genom att lägga märke till hur vi gör det vi gör påbörjar vi en läkeprocess. En annan viktig källa till kunskap var den franska sjukgymnasten Francoise Mézières. Hennes viktigaste upptäckt var hur musklerna på kroppens baksida hänger ihop från huvud till fötter och agerar som en muskel. För henne var kroppen självklart en helhet där alla delar påverkar varandra. Thérèse Bertherat har byggt vidare på dessa upptäckter och myntat begreppet antigymnastik. Många har läst hennes bok ”Kroppen har sin skäl”, som utkom 1976 och ständigt trycks i nya upplagor.

Sedan 1996 har antigympans utövare hämtat inspiration från den svensktalande kanadensiskan Judith Koltai. Hon har återkommande kurser och ledarträning i Stockholm. Judith Koltai var en av Thérèse Bertherats första elever. Hon studerade också i 30 år för Charlotte Selver - en av Elsa Gindlers elever. Syntonics - som Koltai kallar sitt arbete - ger ständigt nya bidrag till antigympans vidareutveckling.

Man kan antigympa på många olika sätt, alltifrån att sova till att dansa. Vanligtvis utforskar man enkla rörelser, ofta liggandes med kudde och filt. Helst tränar man regelbundet tillsammans med andra med hjälp av en ledare som så gott som bara instruerar med ord. Man kan också träna själv med hjälp av inspelade kassetter/cd, i allt från sängen till bussen.

Det finns många sätt. I bästa fall blir antigympan så småningom ett sätt att leva mer medvetet i större kroppsharmoni.
Om Liselott Sjöstedt

Kommer mera snart.Överskottets tyranni Nu funkar länken igen. (17 februari 2009)
C-uppsats i företagekonomi av Liselott Sjöstedt och Victor Kurronen om hur vårt samhälles organisation bygger på hierarkisk underkastelse som i det här sammanhanget kan sägas leda till muskelspänningar.
.
.
 
  © Copyright Antigympa.nu 08-583 520 02, 070-755 88 44 webbdesign Urforma.nu - Sidan ses bäst i upplösning minst 1024 x 768. Uppdaterad 17 februari 2009